icons
  1

  Kvalita

  GMP

  Evalar(Good Manufacturing Practice, správna výrobná prax) - systém pravidiel a predpisov vo vzťahu k výrobe liečiv, potravinových doplnkov, potravinárskych výrobkov a iné.

   

  Medzinárodné normy GMP ukladajú prísne požiadavky pre farmaceutického výrobcu: vysoko kvalitné suroviny, využitie moderných technológií, špeciálne výrobné zariadenia a high-tech vybavenie, vysoko kvalifikovaní pracovníci zamestnaní v spracovateľskom priemysle - celkovo asi 200 požiadaviek.

   

  2011

  LATSERT lotyšská agentúra pre certifikáciu vykonala inšpekciu JSC "Evalar" na dodržiavanie požiadaviek uvedených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady z 29.04.2004 № 852/2004 o hygiene potravín.

   

  Osvedčenie o audite, potvrdilo zhodu výrobkov s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES).

   

  Systémom HACCP sa riadia všetky fázy výroby potravín – výrobný proces, skladovanie a distribúcia. Za účelom vykonávania systému HACCP výrobcovia sú povinní vyšetrovať nielen svoje vlastné výrobky a výrobné metódy, ale tiež uplatňovať tento systém u dodávateľov surovín, pomocných

   

  2014

  Február

  EvalarPo vykonaní auditu americkou spoločnosťou NSF International, Evalar obdržala certifikát o zhode s GMP požiadavkami na biologicky aktívne NSF / ANSI 173 prídavné látky sekcie 8.

   

  Tieto požiadavky zodpovedajú požiadavkám CFR21, časť 111 kódexu federálneho zákona Úradu pre kontrolu potravín a liečiv (FDA - Food and Drug Administration).

   

  NSF International – nezávislá nezisková organizácia, aktívna v oblastiach - ochrana životného prostredia, ľudské zdravie, bezpečnosť potravín a pitná voda.

   

  Dobrovoľná certifikácia a audit podľa štandardov NSF International, kladie veľmi prísne požiadavky na výrobcov, výrobné procesy a s cieľom zabezpečiť vysokú kvalitu a bezpečnosť vyrábaných potravín.

   

  NSF Certifikát potvrdzuje, že výrobca skutočne venuje veľkú pozornosť zabezpečeniu vysoko kvalitných produktov a dohliada, aby výroba produktov zodpovedala použitiu preukázane bezpečných surovín, výrobný proces bol podrobený prísnemu testovaniu hotových výrobkov v laboratóriu a spĺňal požiadavky všetkých ukazovateľov kvality a bezpečnosti.

   

  Október

  Ako výsledok inšpekcie TGA (Therapeutic Goods Administration) – Austrálska lieková agentúra, Evalar obdržal certifikát za dodržanie GMP výroby podľa európskych noriem.

   

  2015

  Máj

  EvalarSGS re-certifikačný audit v spoločnosti JSC "Evalar" potvrdil, že systém riadenia kvality, ktorý pokrýva výrobu liečiv, potravinových doplnkov, špecializovaných potravinárskych výrobkov, parfumérie a kozmetických výrobkov bol v súlade s normou ISO 9001: 2008 medzinárodného štandardu.

   

  ISO 9001 - medzinárodný systém riadenia kvality - podniku, bol prijatý vo väčšine krajín sveta.

   

  Dostupnosť ISO 9001 – je potvrdenie o schopnosti spoločnosti poskytovať produkty, ktoré spĺňajú potreby zákazníka a príslušné regulačné požiadavky, v snahe zlepšovať kvalitu výrobkov a zvyšovať efektivitu výkonu.

   

  Potvrdenie o zhode s normou ISO 9001 svedčí o stabilnom a spoľahlivom partnerovi.

   

  Certifikát ISO 9001 potvrdzuje, že systém riadenia kvality podniku spĺňa všetky požiadavky a produkty spĺňajú národné a medzinárodné štandardy kvality.

   

  2016

  Február

  EvalarSGS certifikačný audit vykonaný v JSC "Evalar" potvrdil, že produkcia biologicky aktívnych prísad do potravín a špecializovaných potravinových výrobkov spĺňa požiadavky medzinárodného štandardu FSSC 22000.

   

  FSSC 22000 - Food Safety System Certification 22000 - je spoľahlivý, na základe štandardov ISO, medzinárodne uznávaný systému auditu a certifikácia systémov riadenia bezpečnosti potravín v potravinovom reťazci.

   

  FSSC 22000 certifikácia je plne uznávaná a schválená Globálnou iniciatívou pre bezpečnosť potravín (GFSI) a Európskou spoluprácou pre akreditáciu (EA) .

   

  FSSC 22000 je najkomplexnejší systém štandardov riadenia bezpečnosti potravín, pretože zahŕňa požiadavky na systém riadenia bezpečnosti potravín, kombinuje všetky prvky správnej výrobnej praxe (GMP) a metodiky (HACCP - Systém analýzy rizika a stanovenia kritických kontrolných bodov), spolu s integrovaným systémom riadenia.

   

  FSSC 22000 dáva našej spoločnosti možnosť prezentovať sa na medzinárodnej úrovni, máme integrovaný systém riadenia, ktorý spĺňa požiadavky zákazníkov a regulačných orgánov s ohľadom na bezpečnosť potravín.

   

  Tento certifikát je platný od 16. februára 2016 do 15. 02. 2019

   

  Rozsah: výroba biologicky aktívnych prísad do potravín a špeciálnych potravinových výrobkov vo forme: tabliet, kapsúl, tekutých koncentrátov a čajových vrecúšok.