Kvalita

GMP

Evalar(Good Manufacturing Practice, správna výrobná prax) - systém pravidiel a predpisov vo vzťahu k výrobe liečiv, potravinových doplnkov, potravinárskych výrobkov a iné.

Medzinárodné normy GMP ukladajú prísne požiadavky pre farmaceutického výrobcu: vysoko kvalitné suroviny, využitie moderných technológií, špeciálne výrobné zariadenia a high-tech vybavenie, vysoko kvalifikovaní pracovníci zamestnaní v spracovateľskom priemysle - celkovo asi 200 požiadaviek.

2011

LATSERT lotyšská agentúra pre certifikáciu vykonala inšpekciu JSC "Evalar" na dodržiavanie požiadaviek uvedených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady z 29.04.2004 № 852/2004 o hygiene potravín. 

Osvedčenie o audite, potvrdilo zhodu výrobkov s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES). 

Systémom HACCP sa riadia všetky fázy výroby potravín – výrobný proces, skladovanie a distribúcia. Za účelom vykonávania systému HACCP výrobcovia sú povinní vyšetrovať nielen svoje vlastné výrobky a výrobné metódy, ale tiež uplatňovať tento systém u dodávateľov surovín, pomocných

2014
Február

Evalar

Po vykonaní auditu americkou spoločnosťou NSF International, Evalar obdržala certifikát o zhode s GMP požiadavkami na biologicky aktívne NSF / ANSI 173 prídavné látky sekcie 8. 

Tieto požiadavky zodpovedajú požiadavkám CFR21, časť 111 kódexu federálneho zákona Úradu pre kontrolu potravín a liečiv (FDA - Food and Drug Administration). 

NSF International – nezávislá nezisková organizácia, aktívna v oblastiach - ochrana životného prostredia, ľudské zdravie, bezpečnosť potravín a pitná voda. 

Dobrovoľná certifikácia a audit podľa štandardov NSF International, kladie veľmi prísne požiadavky na výrobcov, výrobné procesy a s cieľom zabezpečiť vysokú kvalitu a bezpečnosť vyrábaných potravín. 

NSF Certifikát potvrdzuje, že výrobca skutočne venuje veľkú pozornosť zabezpečeniu vysoko kvalitných produktov a dohliada, aby výroba produktov zodpovedala použitiu preukázane bezpečných surovín, výrobný proces bol podrobený prísnemu testovaniu hotových výrobkov v laboratóriu a spĺňal požiadavky všetkých ukazovateľov kvality a bezpečnosti.

Október

Ako výsledok inšpekcie TGA (Therapeutic Goods Administration) – Austrálska lieková agentúra, Evalar obdržal certifikát za dodržanie GMP výroby podľa európskych noriem.

2015
Máj

EvalarSGS, das weltweit führende Unternehmen in den Bereichen Prüfen, Testen, Verifizieren und Zertifizieren bescheinigt Evalar in einem  Re-Zertifizierungsaudit, dass unsere Produktion von Arzneimitteln, Nahrungsergänzungsmittel, spezialisierte Lebensmittel, Parfümerie und Kosmetik-Produkte in strenger Übereinstimmung mit dem internationalen Standard ISO 9001: 2008 sind.

Dieser Nachweis der Konformität mit ISO 9001 weist Evalar als zuverlässigen Partner aus.

2016
Február

SGS certifikačný audit vykonaný v JSC "Evalar" potvrdil, že produkcia biologicky aktívnych prísad do potravín a špecializovaných potravinových výrobkov spĺňa požiadavky medzinárodného štandardu FSSC 22000.

Evalar

FSSC 22000 - Food Safety System Certification 22000 - je spoľahlivý, na základe štandardov ISO, medzinárodne uznávaný systému auditu a certifikácia systémov riadenia bezpečnosti potravín v potravinovom reťazci. 

FSSC 22000 certifikácia je plne uznávaná a schválená Globálnou iniciatívou pre bezpečnosť potravín (GFSI) a Európskou spoluprácou pre akreditáciu (EA). 

FSSC 22000 je najkomplexnejší systém štandardov riadenia bezpečnosti potravín, pretože zahŕňa požiadavky na systém riadenia bezpečnosti potravín, kombinuje všetky prvky správnej výrobnej praxe (GMP) a metodiky (HACCP - Systém analýzy rizika a stanovenia kritických kontrolných bodov), spolu s integrovaným systémom riadenia. 

FSSC 22000 dáva našej spoločnosti možnosť prezentovať sa na medzinárodnej úrovni, máme integrovaný systém riadenia, ktorý spĺňa požiadavky zákazníkov a regulačných orgánov s ohľadom na bezpečnosť potravín. 

Tento certifikát je platný od 16. februára 2016 do 15. 02. 2019 

Rozsah: výroba biologicky aktívnych prísad do potravín a špeciálnych potravinových výrobkov vo forme: tabliet, kapsúl, tekutých koncentrátov a čajových vrecúšok.